A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése
GINOP-6.2.3-17

Magyarország Kormányának felhívása a szakképzésben tanulók végzettség nélküli elhagyásának csökkentésére és az alapkészségek fejlesztésének támogatására.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a köznevelés módszertani megújítását a hátránykompenzáció és a korai iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében, a korai és társadalmi együttműködést erősítő nevelést, a kompetencia-alapú oktatást, a köznevelési rendszer eredményességének javítását, a minőségének és struktúrájának megújítását.

Az intézkedés kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával, valamint az oktatásra vonatkozó 2014. és 2015. évi országspecifikus ajánlásokkal.

A cél elérését a Kormány a támogatási program meghirdetésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 A Felhívás feltételeinek megfelelő projektet minimum 150.000.000 forint maximum 550.000.000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

 

 A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 100 %-ának megfelelő, de maximum 550.000.000 forint összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják4, hogy:

 

 projektje megvalósításával hozzájárul a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiában foglalt célok eléréséhez, valamint

 

 projektje megvalósításával hozzájárul az Európa 2020 Stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez, azaz támogatja a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentését